Fysiotherapie bij uw peuter of kleuter


Kinderfysiotherapie bij uw peuter of kleuter

Op de peuter- en kleuterleeftijd leert een kind veel vaardigheden. Dit varieert van springen tot fietsen en van kleuren tot het veterstrikken.
Uw kind kan moeite hebben met deze motorische vaardigheden, waardoor het zich niet zo ontwikkelt en beweegt als zijn of haar leeftijdsgenoten.
Het kind kan zich trager ontwikkelen, waardoor het niet goed mee kan komen met grof motorische vaardigheden als rennen en huppelen, klimmen en klauteren. Het kind kan bang zijn bij het los leren fietsen, terwijl hij het gezien zijn leeftijd al zou moeten kunnen.

Door houterigheid en onhandigheid kan een kind opvallen tijdens de gymles en kan het soms niet goed mee doen met andere kinderen. We zien regelmatig kinderen, die veel vallen, botsen en struikelen. Ook als uw kind problemen heeft met fijn motorische vaardigheden als kleuren en tekenen, knippen en knutselen kunt u bij ons terecht in de kinderfysiotherapiepraktijk.

Onze kinderfysiotherapeut observeert het kind in onze praktijk. Aan de hand van testen met spelmaterialen krijgt ze inzicht in de bewegingsproblematiek van het kind. Dit gaat op een kindvriendelijke manier zodat de behandeling voor het kind een uitdagende en leuke ervaring wordt.

Soms is alleen een advies voldoende. Als uw kind in behandeling komt voor kinderfysiotherapie wordt het behandelplan samen besproken met de ouders en een stappenplan gemaakt. Daarnaast geven we ook praktische adviezen die goed inpasbaar zijn in de dagelijkse verzorging en activiteiten van het kind.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met onze kinderfysiotherapeut Gea Smalbil.

Tel: 0591-613126 of e-mail info@fysiotherapiescheperpark.nl

Kinder Fysiotherapie 2

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen