Huisregels


 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In onze praktijk hechten wij veel waarde aan persoonlijke aandacht en nemen we genoeg tijd voor onze patiënten. Hierdoor kan het voorkomen dat afspraken uitlopen, graag vragen wij         hiervoor uw begrip.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en / of buiten het pand.
 • Bij uw eerste afspraak dient u een wettelijk legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
 • Gelieve een badlaken en een handdoek mee te brengen naar uw afspraak.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt de          voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Apparaten en oefenmaterialen moeten zorgvuldig worden gebruikt en schoon achtergelaten worden.
 • Voor uw persoonlijke hygiëne kunt u gebruik maken van de douches in de praktijk.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Bij verhindering door ziekte of vakantie door de fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met u verplaatst of overgenomen door een vervangend fysiotherapeut.

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen