Klanttevredenheidsonderzoek

Kwaliteitsverbetering in de zorg staat of valt met de tevredenheid van de patiënt.
In Nederland zijn in de zorgsector sinds 1990 heldere afspraken gemaakt over het kwaliteitsbeleid. Dat betekent o.a. dat zorgaanbieders kwaliteitssystemen invoeren om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, maar ook om de zorg en dienstverlening inzichtelijk en toetsbaar te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in onder meer de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).

De tevredenheid van patiënten blijkt in andere sectoren al jaren een goede graadmeter voor de kwaliteit.
Ook voor fysiotherapeuten levert de meting van de tevredenheid belangrijke informatie op om bijvoorbeeld beleid te vormen of om de zorg nog beter uit te voeren.

Continu monitoren wij de klanttevredenheid van onze patiënten. Dit gebeurt door een onafhankelijk extern bedrijf, nl. ZorgDNA door het invullen van een PREM vragenlijst.
De deelname is vrijwillig, maar wij waarderen het zeer als u hieraan meewerkt.
Elke ervaring is voor ons van belang, zowel positief als negatief. Uw fysiotherapeut zal u vragen of u wilt deelnemen aan deze enquête. Naast uw akkoord hebben we ook uw email adres nodig.
De enquête zal u per mail worden toegezonden, nadat uw behandeltraject is afgesloten, u meer dan 15 behandelingen heeft gehad of bij een chronische indicatie, na de 22e behandeling. 
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10-15 minuten en wordt anoniem verwerkt.

De feedback gebruiken we om onze diensten, producten en service steeds verder te optimaliseren.
Het uiteindelijke doel is om de zorg in Nederland transparant, doelmatig en inzichtelijk te houden.

 

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen