Praktijkinformatie


 

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wij vragen u :

  • Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekering.
  • Bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
  • Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.
  • Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf voor een grote handdoek te zorgen.
  • Afmeldingen 24 uur van tevoren door te geven. ( In dat geval wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht).
  • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen
  • Zelf op uw eigendommen te letten. Voor diefstal en vermissing van goederen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Wat kunt u verwachten?
De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op     uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.

Naast de algemene fysiotherapie zijn in onze praktijk de volgende specialisaties aanwezig: manuele therapie, geriatrie fysiotherapie, fysiotherapie bij kanker, oefentherapie, sportfysiotherapie,  arbeidsfysiotherapie en medische fitness.

Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor  deze klachten.

Vraag aan uw behandelend fysiotherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).

Mocht een klacht en/of incident niet naar uw tevredenheid worden opgelost dan kunt u een vertrouwenspersoon benaderen, binnen onze praktijk zijn Richard  Kocks en Sippie Struikenkamp hiervoor aangesteld.

Vanuit  de Hanze Hogeschool in Groningen begeleiden wij stagiaires. Mocht u bezwaar hebben om behandeld te worden door een stagiaire dan kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut en zal hier rekening mee gehouden worden.                                                                                                                              

Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut kan het voorkomen dat u door een collega uit onze praktijk behandeld worden. 

Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut vragen wij u contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.

Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.

Zonder uw toestemming geven wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.


Onze Missie en Visie

Missie
Het realiseren en werken met een enthousiast en aangenaam team met een evenwicht in kwaliteit van diverse diensten en producten. Waarbij deze transparant, onderscheidend en op maat gemaakt zijn.
Het uitbreiden van het team naar minimaal vijf geregistreerde disciplines.
Het uitbreiden van deze diensten en producten, door bijvoorbeeld de samenwerking met onder anderen BAG, psychologen, diëtisten en arbeidsdeskundigen.
Het zorgen voor een financieel gezond bedrijf, zodat ook op langer termijn continuïteit in bedrijfsvoering en zorgvernieuwing mogelijk blijft.

Visie
Het leveren van een hoogwaardig kwalitatief zorgproduct aan patiënten met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat die zich kenmerken door hun orthopedische gerelateerde problematiek.
Wij bieden fysiotherapeutische begeleiding aan een brede cliëntengroep. Wetenschappelijk onderbouwde protocollen vormen de basis van de (intensieve) begeleiding. Wij bieden zorg op maat gekeken vanuit het bio-psycho-sociale model.
In de dienstverlening van Fysiotherapie Scheperpark / BAG Emmen staat de mens voorop. Fysiotherapie Scheperpark / BAG Emmen begeleidt de mens, die leeft, werkt en sport. We bevorderen en faciliteren het zelfherstellend vermogen van de mens. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt staat hierbij centraal. Fysiotherapie Scheperpark / BAG Emmen daagt uit tot het vinden van een nieuwe balans en het stimuleren van zelfzorg.


Kwaliteitsjaarverslag

Fysiotherapie Scheperpark is als zorgverlener wettelijk verplicht jaarlijks een managementreview te maken in het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Hierin geven wij als fysiotherapiepraktijk inzicht in de wijze waarop kwaliteit in het dagelijks handelen is geïmplementeerd. Er wordt verslag uitgebracht over de geboden zorg en de kwaliteit daarvan. Ons managementreview geeft een beschrijving van de praktijk en bespreekt de belangrijkste kwaliteitsaspecten en de waarborging in onze praktijk.

https://www.fysiotherapiescheperpark.nl/download/11


WGBO

Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

 

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen