Praktijkinformatie


Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wij vragen u :

  • Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekering.
  • Bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
  • Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.
  • Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf voor een grote handdoek te zorgen.
  • Afmeldingen 24 uur van tevoren door te geven. ( In dat geval wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht).
  • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen
  • Zelf op uw eigendommen te letten. Voor diefstal en vermissing van goederen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Wat kunt u verwachten?
De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op     uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.

Naast de algemene fysiotherapie zijn in onze praktijk de volgende specialisaties aanwezig: manuele therapie, geriatrie fysiotherapie, fysiotherapie bij kanker, oefentherapie, sportfysiotherapie,  arbeidsfysiotherapie en medische fitness.

Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts bent u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze de meest effectieve behandeling kan bieden voor  deze klachten.

Vraag aan uw behandelend fysiotherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).

Mocht een klacht en/of incident niet naar uw tevredenheid worden opgelost dan kunt u een vertrouwenspersoon benaderen, binnen onze praktijk zijn Richard  Kocks en Sippie Struikenkamp hiervoor aangesteld.

Vanuit o.a. de opleiding fysiotherapie in Groningen en Utrecht begeleiden wij stagiaires. Mocht u bezwaar hebben om behandeld te worden door een stagiaire dan kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut en zal hier rekening mee gehouden worden.                                                                                                                              

Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut kan het voorkomen dat u door een collega uit onze praktijk behandeld worden. 

Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut vragen wij u contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.

Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.

Zonder uw toestemming geven wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen