Revalidatie na Corona (COVID-19)

 


Bent u besmet geweest met het Coronavirus maar wil het herstel maar niet vlotten? Bij Fysiotherapie Scheperpark kunt u revalideren en door een team van fysiotherapeuten behandeld worden.

KLACHTEN DOOR HET CORONAVIRUS NA ZIEKENHUISOPNAME

Patiënten die met het Coronavirus (COVID-19) in het ziekenhuis hebben gelegen ondervinden wisselende klachten, met name respiratoire problematiek, verminderd fysiek functioneren en cognitieve stoornissen, zowel in de acute als in de herstelfase.

Corona en langdurige klachten
Daarnaast is bekend dat na een zeer ingrijpende opname als een IC-opname langdurig klachten kunnen blijven bestaan. Dit fenomeen wordt wel het PICS (Post Intensive Care Syndroom) syndroom genoemden wordt gekenmerkt door lichamelijke, cognitieve (kennis opnemen en verwerken, denken, geheugen, praten) en psychische problemen (angst, depressie, post-traumatisch stress syndroom) en een verminderde kwaliteit van leven.

Aanhoudende klachten bij een milder ziektebeeld
Inmiddels is bekend dat er een grote groep mensen (ex-coronapatiënten) is die ook zonder ziekenhuisopname lang aanhoudende klachten vertonen. Nadat de acute klachten voorbij zijn, ervaren deze mensen nog weken of soms maanden een sterk verlaagde belastbaarheid vergelijkbaar met de mensen die wel opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis. Met name vermoeidheid, kortademigheid, een lage inspanningstolerantie en cognitieve klachten blijven aanwezig.

FYSIOTHERAPIE IS BELANGRIJK BIJ HERSTEL (EX-)PATIËNTEN MET HET CORONAVIRUS
Binnen Fysiotherapie Scheperpark hebben wij de expertise en inmiddels ook de nodige ervaring in huis om een compleet corona revalidatietraject te bieden. Hierin wordt nauw samengewerkt door onze fysiotherapeuten met expertise op het gebied van:

  • Fysieke revalidatie bij chronische klachten
  • Ademhalingstherapie
  • Geriatrie
  • Longfysiotherapie / Longproblematiek

Zodoende kunnen we bij Fysiotherapie Scheperpark voor iedereen een programma op maat maken.

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen