Arbeidsfysiotherapie Scheperpark, Werken aan Werk


Wat is  arbeidsfysiotherapie? 
De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. De arbeidsfysiotherapeut richt zich op het herwinnen van de balans tussen belastbaarheid en gevraagde arbeidsbelasting.

Waarom naar een arbeidsfysiotherapeut in plaats van een fysiotherapeut? 
Het verschil ten opzichte van de algemene fysiotherapeut is de kennis en vaardigheden op het gebied van arbeid en gezondheid. De arbeidsfysiotherapeut is daardoor in staat de factoren in kaart brengen die bij cliënten een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van werkgerelateerde klachten. De arbeidsfysiotherapeut kan deze factoren analyseren, benoemen en een inschatting maken van de invloed van deze factoren op het klachtenpatroon. Met deze kennis is de arbeidsfysiotherapeut in staat de cliënt optimaal te begeleiden en te behandelen.

Bij vroegtijdige signalering kan snelle interventie plaatsvinden en verergering van de klachten voorkomen worden. In overleg vindt zo spoedig mogelijk behandeling (extern of intern) plaats om de fysieke arbeidsgerelateerde klacht aan te pakken. Dit is een laagdrempelige voorziening voor medewerkers die voorziet in de behoefte aan informatie en gericht advies en behandeling op het moment van (dreigende) ziekteverzuim.

Fysiotherapie Scheperpark is aangesloten bij het BAG, Bureau voor Arbeid en Gezondheid, een organisatie die is gespecialiseerd in:

  • Het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek
  • Verminderen en herstellen van aandoeningen van het bewegingssysteem
  • Re-integratie van (langdurig) zieke werknemers

Worden re-integratie kosten vergoed?
Dit is mede afhankelijk hoe de werkgever verzekerd is tegen verzuim.  Overleg tussen de werkgever en onze arbeidsfysiotherapeut geeft hier opheldering over.

Folder
Wilt u bovenstaande informatie nog eens rustig doornemen dan kunt u hier de PDF versie van de onze praktijkfolder downloaden.

Is uw bedrijf geïnteresseerd in arbeidsfysiotherapie? Neem dan contact op voor een gratis gesprek over de mogelijkheden

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen