Myofasciale Triggerpoints


Een myofasciaal triggerpoint (pijnlijke spierverharding) is een (zeer) drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. In de spierbuik van deze spier kan men een strakke streng waarnemen waarin een plaatselijke verdikking zit (ongeveer ter grootte van een tarwekorrel). Deze plek is pijnlijk bij druk en kan een karakteristieke uitstralingspijn doen ontstaan. De patiënt herkent in de uitstralende pijn zijn klacht. Een myofasciaal triggerpoint veroorzaakt een veranderde spierfunctie (spierkrachtafname, spierverkorting etc.) en autonome symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien en/of koude handen.

Symptomen
Bij het belasten van de spier met triggerpoint ervaart de patiënt pijn. Deze pijn is gelokaliseerd in een bepaald gebied kenmerkend voor de spier. Elke spier heeft zijn eigen karakteristieke uitstralingsgebied.

Stijfheid en verminderde spierfunctie. Maximaal verlengen van de spier geeft pijn dus "leert" de spier te bewegen binnen de pijngrens. Er is sprake van verminderde bewegingsvrijheid wat zich uit in spierverkorting.

Door verkorting van de spier en door pijn tijdens activiteit kan de spier niet maximaal aanspannen, wat zich kan uiten in afname van de spierkracht.

Vegetatieve reacties; veranderde zweetsecretie, onwel voelen, duizeligheid, overgevoeligheid van de huid (bijvoorbeeld door aanraking snel rood worden), pijnlijke oog- en oorsymptomen.

Pijnvermijdingsgedrag, hetgeen zich uit door dwanghoudingen en beperkte functie.

Iemand kan een sterk wisselend klachtenpatroon ervaren, waarbij de intensiteit en de plaats van de pijn kan variëren.

Hoe ontstaan myofasciale triggerpoints?
Een myofasciale triggerpoint kan ontstaan door een acute (verkeerde beweging, ongeluk) of chronische (langdurige verkeerde werkhouding) overbelasting. Ten gevolge van deze overbelasting ontstaat er een ingewikkeld fysiologisch proces in de spier op celniveau en er ontstaat een zichzelf onderhoudende vicieuze cirkel. Deze overbelasting kan te maken hebben met "beroepshoudingen" en leefgewoontes. Meestal ontstaan klachten door een samenhang van verschillende factoren; bijvoorbeeld een combinatie van overbelasting van de betreffende spier (door werk of trauma) met ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, slechte voeding, spieren die niet kunnen ontspannen etc. Soms is de oorzaak van de klacht voor de patiënt duidelijk (bijv. door een val) maar vaak weet men de oorzaak niet precies en zijn de klachten geleidelijk ontstaan en toegenomen.
Wat maakt een myofasciale triggerpoint pijnlijker en wat vermindert de pijn?

De pijn van een myofasciale triggerpoint kan verergeren door:

 • Veelvuldig gebruik van de spier zonder pauze
 • Dat tijdens het bewegen de spier plotseling wordt verkort
 • Afkoeling (schaarse kleding), transpiratie
 • Druk op betreffende spier (bijv. knellende das of zware tas)


De pijn van een myofasciale triggerpoint kan verminderen door:

 • Het inbouwen van korte rustperiode tijdens het bewegen, pauzes
 • Langzaam rekken van de spier (bijv. onder de warme douche)
 • Temperatuur waarbij het lichaam kan ontspannen, aangename warmte
 • Fysiotherapie, dry needling


Klachtenonderhoudende factoren
Talrijke factoren kunnen het bestaan van myofasciale triggerpoints onderhouden. Vooral bij patiënten met chronische myofasciale pijn is aandacht voor deze factoren van groot belang.

Klachtenonderhoudende factoren zijn:

 • Mechanische stress, slechte werkhouding, knellende kleding
 • Voeding (bijv. vitaminetekort, alcoholmisbruik, roken, slecht eten)
 • Bepaalde aandoeningen; suikerziekte, schildklierproblemen, orgaanproblemen etc.
 • Psychologische factoren; depressie, angst, stress, onbegrip spierstelsel door patiënt
 • Chronische infecties

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen