Vergoedingsregeling bij chronische indicatie


In de basisverzekering wordt fysiotherapie alléén vergoed indien er sprake is van een aandoening die voorkomt op de ‘Chronische lijst’, die door de overheid is opgesteld.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in:

Permanent chronische aandoeningen; bijvoorbeeld MS, CVA, Parkinson.

Tijdelijk chronische aandoeningen; bijvoorbeeld een nieuwe heup, een voorste kruisband operatie of een gynaecologische operatie.

Behandeling van kinderen met een chronische aandoening worden (op verwijzing van een specialist) volledig – dus ook de eerste 20 behandelingen! -  vergoed uit de  basis verzekering.

Indien de permanente chronische aandoening al in 2010 of eerder is vastgesteld en er al meer dan 9 behandelingen hebben plaatsgevonden, dan worden de fysiotherapeutische behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Ook in 2012.
Indien de fysiotherapeutische behandelingen is gestart in 2010 en de vergoeding geldt nog voor de aanvullende verzekering, dan valt de vergoeding in 2012 vanaf de 21e behandeling onder de basisverzekering tot het einde van de geldigheid van de indicatie.
Indien de permanente chronische aandoening recent is vastgesteld en de fysiotherapeutische behandelingen wordt in 2012 gestart, dan dienen de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering te worden vergoed. Vanaf de 21e behandeling worden de kosten vergoed vanuit uw basisverzekering, tot het einde van de geldigheid van de indicatie.
U dient dus een voldoende aanvullende verzekering te hebben om de 20 behandelingen vergoed te krijgen. Heeft u dit niet, dan komen de kosten van de eerste 20 behandelingen voor uw eigen rekening.

Zorg dus voor een voldoende aanvullende verzekering. Controleer uw polis tijdig en pas deze desgewenst aan!

Heeft u nog vragen? Bel ons op telefoonnummer 0591-613126

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen