Echografie bij Fysiotherapie Scheperpark


Doeltreffend en snel


Echografie is een specialistisch diagnostisch instrument binnen de fysiotherapie welke het mogelijk maakt ‘in’ het lichaam te kijken. Echografische beeldvorming maakt gebruik van geluidsgolven om structuren als botten, gewrichten, pezen, kapsels en banden zichtbaar te maken op een computerscherm. De beelden laten therapeut en patiënt zien wat er aan de hand is waardoor de behandeling veel gerichter kan worden gestart en er een betere prognose gegeven kan worden.

Bij wie wordt echografie gebruikt?
Echografie kan worden ingezet door fysiotherapeuten bij patiënten om meer inzicht te krijgen in de aard van de blessure. Aan de hand van de echobeelden kunnen wij contra-indicaties uitsluiten en we kunnen lokalisatie, soort, ernst en omvang van de weefselschade vastleggen en het herstel in de tijd volgen.
Echografie

Hoe werkt echografie?
Echografie maakt gebruik van ongevaarlijke hoog frequente geluidsgolven. Een op de huid geplaatste transducer zendt deze geluidsgolven door de huid waarna de terugkaatsing van deze geluidsgolven wordt verzonden naar een computer. Hier ontstaat vervolgens een echo afbeelding van de weefsels. Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten en u voelt er meestal niets van. Na het onderzoek zullen wij u op de hoogte brengen van onze bevindingen.

Echografie is eenvoudig toepasbaar, pijnloos en ongevaarlijk. Het wordt niet beïnvloed door een pacemaker of metaal in het lichaam en kan op zeer korte termijn uitsluitsel geven over de aard van de blessure waardoor een gericht behandelplan kan worden gemaakt.

Folder
Wilt u bovenstaande informatie nog eens rustig doornemen dan kunt u hier de PDF versie van de onze praktijkfolder downloaden.

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen