Schoudernetwerk Groot Drenthe


 

Het schoudernetwerk groot Drenthe bestaat uit een groep enthousiaste fysiotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in de diagnostiek en revalidatie van patiënten met schouderaandoeningen.
Hiervoor is een stichting opgericht met als doelstellingen:

Het optimaliseren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg van de deelnemende therapeuten bij patiënten met schouderaandoeningen

Het beter op elkaar afstemmen van de fysiotherapeutische zorg bij post-operatieve revalidatie van schouderaandoeningen

De stichting tracht deze doelen te bereiken door het stimuleren van de overdracht van kennis en vaardigheden. Hiertoe worden 3 keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd.
Er wordt nauw samengewerkt met de (schouder)orthopeden in de regio, wat zorgt voor korte lijnen tussen orthopeed en therapeut bij post-operatieve schouderrevalidatie.

De kwaliteit van de leden wordt gewaarborgd door een verplichte scholing van minimaal 6 dagdelen. Verder wordt van de leden verwacht dat ze actief deelnemen aan de activiteiten en vergaderingen die worden georganiseerd.

schouder

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen