Tarieven


Declaratie en contracten
Er zijn twee mogelijkheden voor declaratie van de therapiekosten:

  1. Fysiotherapie Scheperpark heeft een contract met uw zorgverzekeraar en u bent voldoende verzekerd voor fysiotherapie. In dit geval zal de rekening elektronisch gedeclareerd worden, u krijgt van ons dus geen rekening thuis.
  2. Fysiotherapie Scheperpark heeft geen contract met uw zorgverzekeraar. U krijgt in dit geval de nota thuis en dient deze zelf te voldoen aan Fysiotherapie Scheperpark. U kunt daarna de nota opsturen naar uw verzekeraar. Uw verzekeraar betaalt u de nota geheel of gedeeltelijk terug conform de polisvoorwaarden.
  3. U bent onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie. U krijgt de nota thuis die u zelf dient te voldoen aan Fysiotherapie Scheperpark.

In alle gevallen is het belangrijk dat u zelf goed weet hoe u verzekerd bent. Let erop hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt en of u dit jaar al eerder fysiotherapie heeft gehad.

Onderstaande tarieven worden in rekening gebracht indien u niet of niet meer aanvullend verzekerd bent. Ook worden deze tarieven in rekening gebracht als u een zgn restitutie-polis (waar u alle rekeningen eerst zelf betaalt) heeft.

Tarieven per 1/1/2022

 Screening € 18,00
 Intake-onderzoek na verwijzing € 51,00
 Telefonisch consult € 12,50
 Zitting fysiotherapie € 35,00
 Zitting manuele therapie € 43,00
 Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 37,50
 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 26,50
 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 23,00
 Groepszitting voor  behandeling van vijf tot tien personen € 17,50
 Fysiotherapeutische zitting aan huis € 45,00
 Fysiotherapeutische zitting in inrichting € 43,00
 Zitting geriatrie fysiotherapie € 43,00
 Zitting geriatrie fysiotherapie aan huis € 53,00
 Zitting geriatrie fysiotherapie in inrichting € 51,00
 Niet nakomen afspraak 75%
 Verstrekte verband/ en hulpmiddelen op aanvraag
Eenvoudige, korte rapporten  (max. 30 min.)€ 50,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (max. 60 min.)€ 100,00
 Fitness 1x per week € 38,50 per maand *
 Fitness 2x per week € 56,50 per maand *
 

* Voordat u kunt deelnemen aan de medische fitness lessen, vind er een intake gesprek plaats.

 

0591 61 31 26

Laat ons u terug bellen